O nás     Blog     Kontakt

        Instagram

Informácie o dodaní

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť po dohode s kupujúcim dodacia lehota dlhšia.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje prepravná spoločnosť vybraná kupujúcim. Zásielka stovarom vždy obsahuje daňový doklad.

Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Konkrétny spôsob dodania si kupujúci zvolí v sekcii Objednávka.Termín nemusí byť vzhľadom nakrátkosť dodacej lehoty garantovaný v prípade náhlych udalostí znemožňujúcich včasné plnenie ako sú napríklad poruchy na technických zariadeniach vykonávajúcich zákazku. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, kvalite alebo vcene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.

O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jejčasti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s dodávateľom nedohodne inak. Zákazník má právo stornovať objednávku e-mailom alebo telefonicky ešte predtým ako boli vykonané akékoľvek práce (napr.grafické práce, príprava pre tlač, tlač a iné) na objednávke. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní naním určený účet, pokiaľ sa s dodávateľom nedohodne inak. Pokiaľ zákazník neposkytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť pre dokončenie objednávky(odsúhlasenie do tlače, úhrada zálohy, poskytnutie podkladov a iné) najneskôr do 14 dní od zadania objednávky bez predchádzajúceho písomného odstúpenia odzmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že zákazník zaplatí storno poplatok vo výške sumy objednávky ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

Doprava

Osobný odber

Osobný odber je možné uskutočniť na základe dohody medzi dodávateľom akupujúcim. Pri osobnom odbere môžete za tovar zaplatiť pri prevzatí, alebo do14 dní na základe doby splatnosti na faktúre. Faktúru ako daňový doklad Vám vystavíme a odovzdáme pri preberaní tovaru.

Kuriérska a špedičná doprava

Doprava je zabezpečovaná Slovenskou poštou, alebo kuriérom spoločnosti DPD.
Zasielame balíky s maximálnou dľžkou 2 m a hmotnosťou 25kg.

Newsletter

Prihláste sa do newslettra pre najlepšie ponuky

Grafický návrh

Potrebujete grafický návrh? Radi Vám pomôžeme.

Chcem návrh

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať